പയ്യന്നൂർമുൻസിപ്പാലിറ്റി ഓവർസിയർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിൽ

പയ്യന്നൂർമുൻസിപ്പാലിറ്റി ഓവർസിയർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിൽ

കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെപയ്യന്നൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ പിടിയിൽ. കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നതിനായി 25,000 രൂപയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്. ഓവർസിയർബിജുവിനെയാണ് വിജിലൻസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂര്‍ സ്വദേശിയായ പ്രവാസി പയ്യന്നൂരിൽ പുതുതായിനിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെനിർമ്മാണ അനുമതിക്കായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്. തുടർന്ന് പരാതിക്കാരൻ പലപ്രാവശ്യംഅനുമതിക്കായിമുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽഅന്വേഷിച്ചുചെന്നെങ്കിലും ഓവർസിയർ ആയ ബിജു ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ 21-ാം തീയതി പരാതിക്കാരൻ ബിജുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ 25,000 രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയാൽനിർമ്മാണാനുമതി വേഗത്തിൽ നൽകാമെന്നറിയിച്ചു. പരാതിക്കാരൻ ഈ വിവരം വിജിലൻസ് കണ്ണൂർഡി.വൈ.എസ്.പി ബാബുപെരിങ്ങോത്തിനെഅറിയിച്ചു.അദ്ദേഹത്തിന്റെനേതൃത്വത്തിലുള്ള വിജിലൻസ് സംഘം കെണിഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
കൈക്കൂലിവാങ്ങാനായി ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 -ഓടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിന് പുറത്ത് കാറിൽ കാത്തിരുന്ന ബിജുവിനെ വിജിലൻസ് സംഘം കയ്യോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ തലശ്ശേരി വിജിലൻസ് കോടതിയില്‍ഹാജരാക്കും. വിജിലൻസ് സംഘത്തിൽഡിവൈഎസ്.പിയെകൂടാതെഇൻസ്പെക്ടര്‍ അജിത്ത്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടര്‍ അശോകൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ്ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പ്രവീൺ, നിജേഷ്, ജയശ്രീ എസ്.സി.പി.ഒ മാരായസുകേഷ്,സജിൻ, വിജിത്ത് എന്നിവര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply