മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയന് 3 വർഷത്തിനിടെ നൽകിയത് 1.72 കോടി നൽകി; വിവാദത്തിനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയന് 3 വർഷത്തിനിടെ നൽകിയത് 1.72 കോടി നൽകി; വിവാദത്തിനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ വീണ വിജയന് 3 വർഷത്തിനിടെ 1.72 കോടി നൽകി എന്നാണ് വിവാദം. സേവനം നൽകാതെ പണം നൽകിയെന്നതാണ് വിവാദത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. സഭയിൽ നേരത്തെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദ കണക്കുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയന് ലഭിച്ച മാസപ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദം നിയമസഭയിൽ ആയുധമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം. ആദായ നികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് വീണ വിജയന് വിനയായതും യു ഡി എഫിന് ആയുധമായതും. 3 വർഷത്തിനിടെ 1.72 കോടി നൽകി എന്നാണ് വിവാദം. സേവനം നൽകാതെ പണം നൽകിയെന്നാണ് വിവാദമായ കണ്ടെത്തൽ.

Leave a Reply