രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ഗണപതിയുടെ മുഖത്തോട് സാദ്ര്ശ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു

രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ഗണപതിയുടെ മുഖത്തോട് സാദ്ര്ശ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു

രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഗണപതിയുടെ മുഖത്തോട് സാമ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു.

ജൂലൈ 31 ന് രാത്രി 9.30 ന് അൽവാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. ജനിച്ച് അധികം താമസിയാതെ ആളുകൾ ‘ദൈവിക’ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി. കുഞ്ഞിന് ഗണപതിയെപ്പോലെ ഒരു തുമ്പിക്കൈയും മറ്റ് അസാധാരണമായ സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രസവസമയത്ത് ദമ്പതികളെ സഹായിച്ച ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ നവജാതശിശുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ കണ്ട് അമ്പരന്നു. എന്നാൽ ജനിച്ച് 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കുട്ടി മരിച്ചു.

ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കൂടാതെ, ക്രോമസോം തകരാറുകൾ മൂലം അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ രൂപഭാവങ്ങളോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൗസ ജില്ലാ ആശുപത്രി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സിഎംഒ) ഡോ.ശിവറാം മീണ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഗർഭിണികളും പതിവായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അംഗൻവാടികളിലും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗര് ഭിണികള് ഈ പദ്ധതികള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തങ്ങളേയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഡോ.ശിവറാം മീണ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply