ഒഫാൻസ് കിഴൂർ യുഎഇ കമ്മിറ്റി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ഒഫാൻസ് കിഴൂർ യുഎഇ കമ്മിറ്റി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

കല- സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക, കായിക മേഖലകളിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒഫാൻസ് കിഴൂർ യുഎഇ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒഫാൻസ് കിഴുർ യുഎഇ കമ്മിറ്റി ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞാടുത്തത്.
പ്രസിഡന്റ:ഹാരിസ് മൂസൻ
സെക്രട്ടറി:അലി അസ്‌കർ കിഴുർ
ട്രഷറർ:നിയാസ് കടവത്ത്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌മാരായി ഹാഷിം കിഴുർ,
ഷമീം സി എ എന്നിവരെയും
ജോയിൻ സെക്രട്ടറിമാരായി നബീൽ കിഴുർ,അലി അബുദാബി എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞടുത്തു.
ഉപദേശ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി.
ഹസ്സൻ ബാവ,ഹനീഫ എ, ഉമ്മർ കിഴുർ എന്നിവരെയും
വർക്കിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളയി.
സമീർ കിഴുർ,ഹസ്സൻ കുട്ടി, ശിഹാബ്. ടി എ,ഷാഹിർ, ശംനു,അൻഷാദ്,അസർ കിഴുർ,ഖലീൽ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞടുത്തു.

Leave a Reply