സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്

കേരളത്തിൽ ജൂണ്‍ 27ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്‍റ്. മലബാർ ജില്ലകളോട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനത്തിലും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമാണം, സംവരണ അട്ടിമറി അടക്കം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇടതുപക്ഷ അതിക്രമങ്ങളിലും സർക്കാർ അനാസ്ഥയിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദിൽ അബ്ദുർറഹീം അറിയിച്ചു.

Leave a Reply